Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  27/6/2011

Θέμα:  Ανακοίνωση

Η εταιρεία με την επωνυμία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ανακοινώνει ότι το Σχέδιο Αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2011 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της www.boutarigroup.gr.
Ειδικότερα, το Σχέδιο Αποφάσεων περιλαμβάνει και τις προς έγκριση τροποποιήσεις των άρθρων 20, 21, 22, 26 & 29 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το ν. 3884/2010.