ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

          Πικέρμι, 24/05/2018     

          Θέμα: Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή   

 

          Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τις εποπτικές αρχές ότι σύμφωνα με την από 18/05/2018  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή της εταιρείας αναλαμβάνει o υπάλληλος της  κ. Ηλίας Χωρεμιώτης του Αλεξάνδρου.

  

Για την Εταιρεία

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

     Το Διοικητικό Συμβούλιο