Όμιλος Μπουτάρη

Ιστορική αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Θυγατρικές εταιρείες

Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε.

Διαβάστε

Καμπάς Οινοποιητική Α.Ε.

Διαβάστε

Μίδας
Α.Ε.

Διαβάστε

Τροφοδομική Α.Ε. Ποτών & Τροφίμων

Διαβάστε

Τελευταίες ανακοινώσεις

2106, 2012

Ανακοίνωση των μετόχων περί μεταβολής ποσοστού (21/6/2012)

Η εταιρεία I. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – σύμφωνα με την παράγραφο 14 του ισχύοντος Ν. 3356 / 2007 – λαμβάνοντας υπ ́ όψιν τις ληφθείσες εκ των μετόχων Κωνσταντίνου και Ελένης [...]

1806, 2012

Ακύρωση Ιδίων Μετοχών (18/6/2012)

Η εταιρεία I. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η β ́ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 28.7.2010, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού [...]

3006, 2008

Νέα Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιριών” και το άρθρο 19 του Καταστατικού [...]

2906, 2007

Ανακοίνωση 29ης Ιουνίου 2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ : 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Στις 29.6.2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρίας στο Ελευθέριο Κορδελιό Θεσσαλονίκης (Ν. [...]