Θυγατρικές Εταιρείες

Ίδρυση

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1984. Επαναδραστηριοποιήθηκε το 1992 με την επωνυμία “ΜΙΔΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Ποτών και Τροφίμων, Διανομών, Αντιπροσωπειών και Πληροφορικής” και με το διακριτικό τίτλο “ΜΙΔΑΣ Α.Ε.”.

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας έχει ορισθεί σε 50 χρόνια αρχόμενη από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του καταστατικού και της περί παροχής άδειας συστάσεως και εγκρίσεως αυτού νομαρχιακής αποφάσεως.

Έδρα

Έδρα της εταιρίας είναι η Κοινότητα Πικερμίου Αττικής.