Τα θεμέλια και η κορυφή

Με αφετηρία το 1879 και με πέντε γενιές αδιάκοπη οικογενειακή ταυτότητα – αυτή της οικογένειας Μπουτάρη – η εταιρία Μπουτάρη ανήκει στον περιορισμένο και επίλεκτο κύκλο της ισχυρής ιστορικής Ευρωπαϊκής οικογενειακής οινοποιίας. Από την ημέρα ίδρυσής της μέχρι και σήμερα η φιλοσοφία της εταιρίας ακολουθεί το αταλάντευτο δόγμα της διαρκούς αναζήτησης του καλύτερου. Σαν αποτέλεσμα το όνομα Μπουτάρη είναι ταυτόχρονα συνυφασμένο με τα θεμέλια και την κορυφή της σύγχρονης Ελληνικής οινοποιίας.

Μοναδικότητα και πρωτοπορία

Προσηλωμένη χωρίς συμβιβασμούς στην έννοια της απόλυτης ποιότητας και αδέσμευτη από κομφορμιστικές πρακτικές, η εταιρία Μπουτάρη, στην πρόσφατη ιστορία της προχώρησε σε νέα αντίληψη στον χώρο της παραγωγής και οινοποίησης με τη δημιουργία των Τοπικών Οινοποιείων. Αυτά της προσέδωσαν και συνεχίζουν να της προσδίδουν τα εξαιρετικά ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα της συνεχούς διασφάλισης και χρήσης ποιοτικά ανώτερης πρώτης ύλης, της βέλτιστης οινοποίησης και της συνεπούς πρακτικής marketing. Επιπρόσθετα εξασφαλίζουν μοναδική διαπροσωπική επικοινωνία μέσα από τις δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων και ξένων επισκεπτών που κάθε χρόνο γνωρίζουν τα οινοποιητικά κέντρα της εταιρίας. Στα οινοποιεία της στη Στενήμαχο της Νάουσσας, στη Φιλυριά της Γουμένισσας, στο Μεγαλοχώρι της Σαντορίνης, στη Μαντινεία της Αρκαδίας, το 2004 έρχεται να προστεθεί το νέο Τοπικό Οινοποιείο της εταιρίας στο Φανταξομέτοχο της Κρήτης.

Συνέχεια και συνέπεια

Η ανάδειξη της εταιρίας, και πολύ περισσότερο η καθιέρωσή της, στον κόσμο του κρασιού διεθνώς είναι απόλυτα συναρτημένες με τη συνέχεια και την συνέπεια. Στην φιλοσοφία, στην αναζήτηση, στην ποιότητα. Στην σύγχρονη πορεία της εταιρίας σημαντικό είναι και το γεγονός της πιστοποίησης κατά ISO 9002 που το 1993 η Μπουτάρη πρόσθεσε στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα πρώτη στον κλάδο της στην Ελλάδα και από τις πρώτες εταιρίες στην Ευρώπη.

Οριζόντια Ολοκλήρωση

Η εξαγορά το 1991 της εταιρίας Καμπάς – της παλαιότερης οινοποιίας της Αττικής – θωράκισε τη θέση του Ομίλου στο κρασί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πετυχαίνοντας ισχυρές οικονομίες κλίμακος τόσο στον παραγωγικό όσο και στον εμπορικό τομέα.

Προϊοντικός Πλουραλισμός

Πίστη της εταιρίας είναι η ανάγκη ανταπόκρισής της στις οινικές απαιτήσεις του παγκόσμιου καταναλωτή σε όλο το φάσμα της κοινωνικοοικονομικής πυραμίδας. Έτσι η προϊοντική της πολιτική προσανατολισμένη σ” αυτό το δεδομένο προσφέρει την ευρύτερη στον Ελλαδικό χώρο οινολογική προϊοντική παλέτα και μια από τις ευρύτερες στον κόσμο. Όλες οι προϊοντικές προτάσεις της εταιρίας, ανεξάρτητα από κατηγορία, ορίζονται από την βέλτιστη σχέση ποιότητας / τιμής που αποτελεί διαρκή οινολογική επιδίωξη, αλλά και βασική επιδίωξη σε επίπεδο marketing. Εξίσου σημαντική είναι και η δραστηριοποίηση της Μπουτάρη – σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα – στις διαπιστευμένα ποιοτικές αμπελουργικές περιοχές της χώρας (VQPRD).