Η Εταιρεία

Η επωνυμία της εταιρίας, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στις 16/4/2002, άλλαξε σε “ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ ΠΟΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ” από “ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ” (ημερομηνία αλλαγής 1/5/2002). Την προηγούμενη επωνυμία της “ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ ΠΟΤΩΝ” και διακριτικό τίτλο “ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.” διατήρησε από τα τέλη του 1997 έως την 1/5/2002. Μέχρι τα τέλη του 1997 η επωνυμία της εταιρίας ήταν “ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και ο διακριτικός τίτλος της “ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΜΠΑΣ ΑΕ”.

Ίδρυση

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1995. Από το 1998 η εταιρία σταμάτησε σταδιακά το παραγωγικό της αντικείμενο και εξελίχθηκε σε κεντρική εταιρία προώθησης, marketing και πωλήσεων όλων των προϊόντων και των εμπορευμάτων που διαθέτει ο όμιλος. Εντός του 1999 ανέλαβε και τη λειτουργία της διανομής των προϊόντων του ομίλου. Από τις αρχές του 2001, οι εταιρίες Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική ΑΕ και Μύθος Ζυθοποιία ΑΕ ανέλαβαν και την εμπορική δραστηριότητα των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά, δραστηριότητα την οποία ασκούσε έως και την οικονομική χρήση 2000 η εταιρία.

Έδρα

Έδρα της εταιρίας σήμερα είναι το Πικέρμι ενώ η πρώτη της έδρα ο Δήμος Παλλήνης.