Η Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding A.E. ανακοινώνει την αλλαγή ιδιότητας μέλους  του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελένης Μπουτάρη σε μη Εκτελεστικό Μέλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30/11/2018 για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που λήγει στις 24/8/2019.

Η ως άνω αλλαγή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εγκριθεί από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα έχει την ακόλουθη σύνθεση με τις παρακάτω ιδιότητες:

  1. Κωνσταντίνος Στυλιανού Μπουτάρης – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
  2. Χριστίνα Κωνσταντίνου Μπουτάρη – Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος
  3. Ελένη Κωνσταντίνου Μπουτάρη – μη Εκτελεστικό Μέλος
  4. Εμμανουήλ Νικολάου Λεκάκης – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
  5. Ελευθέριος Αποστόλου Αρτόπουλος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο