Στα πλαίσια της δημοσίευσης της Λογιστικής Κατάστασης του 1ου Εξαμήνου του 2006 η διοίκηση της εταιρείας «Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε» επιθυμεί να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των δημοσιευθέντων αποτελεσμάτων.

Μεταβολή Συμμετοχών
Τον Μάιο του 2006 η «Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε» μεταβίβασε στην εταιρεία Scottish & Newcastle Plc. Το υπόλοιπο 32% του μετοχικού κεφαλαίου της Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. έναντι € 9,5 εκ. Ταυτόχρονα μεταβιβάστηκε και το σήμα «Μύθος» έναντι € 2,35 εκ. που είχε όμως προ-εισπραχθεί. Από τις μεταβιβάσεις αυτές η Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε ωφελήθηκε κατά € 220.000, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνθηκε από φόρους που αφορούσαν α) 5% επί της αξίας μεταβίβασης των μετοχών, δηλαδή € 475.000 και β) 20% φόρο μεταβίβασης του σήματος, δηλαδή € 470.000.

Φορολογικός Έλεγχος
Μέσα στο 2006 ολοκληρώθηκε ο Φορολογικός Έλεγχος στην Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. για τις χρονιές 2001, 2002, 2003 και 2004. Ο φορολογικός αυτός έλεγχος επιβάρυνε τα αποτελέσματα του 6μήνου κατά € 630.000.

Λειτουργικά Αποτελέσματα Εταιρειών
Μπουτάρη Οινοποιητική
Η κύρια εταιρεία του Ομίλου έκλεισε το εξάμηνο με τις πωλήσεις της στα περυσινά περίπου επίπεδα. Αυξημένα έξοδα διάθεσης που συμπεριλαμβάνουν κυρίως τα έξοδα διαφημιστικής προβολής και ανάπτυξης του σήματος Cambas και Boutari επιβάρυναν περαιτέρω τα αποτελέσματα της εταιρείας με αποτέλεσμα αυτά να διαμορφώνονται σε ζημίες € 1,05 εκ. περίπου.

Κύμη Εμφιαλωτική Α.Ε.
Τα προϊόντα της εταιρείας διακινούνται από την αρχή του έτους μέσω του εμπορικού δικτύου της Μπουτάρη Οινοποιητική Α.Ε. Ήδη στο 1ο εξάμηνο έχουν φανεί τα θετικά αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής αφού οι πωλήσεις είναι αυξημένες κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό 6μηνο.

Εκτιμήσεις για το 9μηνο
Το 1ο εξάμηνο χαρακτηρίστηκε από ήπια απόδοση των πωλήσεων και πολύ υψηλά έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα. Ήδη στο 8μηνο οι πωλήσεις και τα μικτά κέρδη είναι αυξημένα έναντι της αντίστοιχης περυσινή περιόδου. Η διοίκηση εκτιμά ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί.