Σε απάντηση της επιστολής σας με αριθμό πρωτοκόλλου 432/10.2.2022, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία Ι.Μπουτάρης &Υιός Holding Α.Ε., βρίσκεται σε συζητήσεις με την Premia Properties και την Sterner Stenhus Greece ΑΒ, για τη συμμετοχή τους ως επενδυτές στην δραστηριότητα της εταιρείας και τη χρηματοοικονομική της αναδιάρθρωση με στόχο την ανάπτυξη και την συνέχιση της ιστορικής της πορείας.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε μελλοντική εξέλιξη.

Πικέρμι, 11/02/2022