Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας συγκροτήθηκε σε Σώμα και έχει ως εξής:

Κωνσταντίνος Στυλιανού Μπουτάρης Εκτελεστικό Μέλος/Πρόεδρος& Διευθύνων Σύμβουλος

Χριστίνα Κωνσταντίνου Μπουτάρη Αντιπρόεδρος / Μη εκτελεστικό Μέλος

Ελένη Κωνσταντίνου Μπουτάρη Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αναστασία Ιωάννου Αρτοπούλου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Ελευθέριος Αποστόλου Αρτόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Ιούλιος 2015|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου