Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας συγκροτήθηκε σε Σώμα και έχει ως εξής:

Κωνσταντίνος  Στυλιανού Μπουτάρης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος

Χριστίνα  Κωνσταντίνου  Μπουτάρη  Αντιπρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος

Ελένη Κωνσταντίνου Μπουτάρη Εκτελεστικό Μέλος

Εμμανουήλ Νικολάου Λεκάκης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Ελευθέριος Αποστόλου Αρτόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Οκτώβριος 2017|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου