ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ