Όμιλος Μπουτάρη

Διοικητικό Συμβούλιο

Στις 24.8.2017 εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με διετή θητεία, που θα απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη και δη τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μπουτάρη του Στυλιανού,  Χριστίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Ελένη Μπουτάρη του Κωνσταντίνου,  Εμμανουήλ  Λεκάκη του Νικολάου και  Ελευθέριο Αρτόπουλο του Αποστόλου.  Στη συνέχεια ορίστηκαν, κατά τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, οι κ.κ. Εμμανουήλ Λεκάκης και  Ελευθέριος Αρτόπουλος ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η συγκρότηση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

  • Κωνσταντίνος Στυλιανού  Μπουτάρης   –  Εκτελεστικό Μέλος/Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
  • Χριστίνα Κωνσταντίνου Μπουτάρη    –   Αντιπρόεδρος / Μέλος
  • Ελένη  Κωνσταντίνου Μπουτάρη  –  Μέλος
  • Εμμανουήλ – Ευάγγελος   Νικολάου  Λεκάκης -Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
  • Ελευθέριος  Αποστόλου  Αρτόπουλος  –   Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος