Όμιλος Μπουτάρη

Διοικητικό Συμβούλιο

Στις 30.6.2011 εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με διετή θητεία, που θα απαρτίζεται από επτά (7) μέλη και δη τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μπουτάρη του Στυλιανού, Μαρίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Χριστίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Ελένη Μπουτάρη του Κωνσταντίνου,  Φανή Στ. Μπουτάρη, Ελευθέριο Αρτόπουλο και Σπυρίδωνα Ιωάννου Θεοδωρόπουλο.  Στη συνέχεια ορίστηκαν, κατά τις διατάξεις του Ν. 3.016/2002, όπως ισχύει, οι κ.κ. Ελευθέριος Αρτόπουλος και Σπυρίδων Ι. Θεοδωρόπουλος ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η συγκρότηση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

Κωνσταντίνος Στυλιανού Μπουτάρης Εκτελεστικό Μέλος/Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Φανή χ. Στυλιανού Μπουτάρη Εκτελεστικό Μέλος /Αντιπρόεδρος
Μαρίνα Κωνσταντίνου Μπουτάρη Εκτελεστικό Μέλος
Χριστίνα Κωνσταντίνου Μπουτάρη Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ελένη Κωνσταντίνου Μπουτάρη Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σπυρίδων Ιωάννης Θεοδωρόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Ελευθέριος Αποστόλου Αρτόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος