Ι. Μπουτάρης & Υιος Holding A.E.
Ισολογισμός Ενοποιημένος

2021

Οικονομική Έκθεση 2021

2020

Οικονομική Έκθεση 2020

2019

2018

Οικονομική Έκθεση

Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση 2018

2017

2016

Οικονομική Έκθεση

Κατεβάστε

2015

Ισολογισμός

Κατεβάστε

Οικονομική Έκθεση

Κατεβάστε

2014

Ισολογισμός

Κατεβάστε

Οικονομική Έκθεση

Κατεβάστε

2013

Ισολογισμός

Κατεβάστε

Ισολογισμός - Αναδιατύπωση

Κατεβάστε

Οικονομική Έκθεση

Κατεβάστε

Οικονομική Έκθεση - Αναδιατύπωση

Κατεβάστε

2012

Ισολογισμός

Κατεβάστε

Οικονομική Έκθεση

Κατεβάστε

2011

Ισολογισμός

Κατεβάστε

Ισολογισμός - Αναδιατύπωση

Κατεβάστε

Οικονομική Έκθεση

Κατεβάστε

Οικονομική Έκθεση - Αναδιατύπωση

Κατεβάστε

2010

Ισολογισμός

Κατεβάστε

Οικονομική Έκθεση

Κατεβάστε

2009

Ισολογισμός

Κατεβάστε

Οικονομική Έκθεση

Κατεβάστε

2008

Ισολογισμός

Κατεβάστε

Προσάρτημα

Κατεβάστε

2007

Ισολογισμός

Κατεβάστε

Οικονομική Έκθεση

Κατεβάστε

2006

Ισολογισμός

Κατεβάστε

Έκθεση

Κατεβάστε

Προσάρτημα

Κατεβάστε

Επεξηγηματική Έκθεση

Κατεβάστε

Πληροφορίες

Κατεβάστε

2005

Ισολογισμός

Κατεβάστε

Έκθεση ΔΣ

Κατεβάστε

2004

Ισολογισμός

Κατεβάστε

Ισολογισμός Αναμορφωμένος

Κατεβάστε

Ταμιακές Ροές

Κατεβάστε

2003

Ισολογισμός

Κατεβάστε

2002

Ισολογισμός

Κατεβάστε

Προσάρτημα #1

Κατεβάστε

Προσάρτημα #2

Κατεβάστε

2001

Ισολογισμός

Κατεβάστε

Προσάρτημα

Κατεβάστε

Ι. Μπουτάρη & Υιός HOLDING Α.Ε.

2005

Ισολογισμός

Κατεβάστε

Έκθεση ΔΣ

Κατεβάστε

2004

Ισολογισμός

Κατεβάστε

2003

Ισολογισμός

Κατεβάστε

2002

Ισολογισμός

Κατεβάστε

Προσάρτημα

Κατεβάστε

2001

Ισολογισμός

Κατεβάστε

Προσάρτημα

Κατεβάστε