Όμιλος Μπουτάρη

Ποιότητα

Ο Όμιλος Μπουτάρη παράγει και διαθέτει επώνυμα προϊόντα υψηλής ποιότητας, στοχεύοντας στην ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή, σεβόμενος την παράδοση και επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και τρόπους εργασίας.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η “Ι.Μπουτάρης &Υιός Οινοποιητική Α.Ε.” να αποτελεί την πρώτη εταιρεία κρασιών στην Ελλάδα και την τρίτη οινοποιητική εταιρία στην Ευρώπη που κατέκτησε το 1993 το Πιστοποιητικό Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/9002 και το 1999 πιστοποιήθηκε με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/9001.