ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αύγουστος 2018|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ, Γενικές Συνελεύσεις|

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιριών” και το άρθρο 19 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας με την επωνυμία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας στη Στενήμαχο Δήμου Νάουσας [...]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή

Δεκέμβριος 2017|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τις εποπτικές αρχές ότι σύμφωνα με την από 7/12/2017  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή της εταιρείας αναλαμβάνει η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «V.N.T. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» και με δ.τ. “ECOVIS [...]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή

Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου, άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

Οκτώβριος 2017|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding A.E., που συνήλθε στις 24/8/17, εξέλεξε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, τα οποία είναι οι κ.κ.: - Εμμανουήλ Λεκάκης του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου - Ελευθέριος Αρτόπουλος του Αποστόλου, Ανεξάρτητο [...]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου, άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Οκτώβριος 2017|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|

Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας συγκροτήθηκε σε Σώμα και έχει ως εξής: Κωνσταντίνος  Στυλιανού Μπουτάρης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος Χριστίνα  Κωνσταντίνου  Μπουτάρη  Αντιπρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος Ελένη Κωνσταντίνου Μπουτάρη Εκτελεστικό Μέλος Εμμανουήλ Νικολάου Λεκάκης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Ελευθέριος Αποστόλου Αρτόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α.

Σεπτέμβριος 2017|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2017 - 30/06/2017 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του [...]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α.

Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γ.Σ.

Αύγουστος 2017|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού,  η Εταιρεία "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ",  ενημερώνει ότι την 24η Αυγούστου 2017 στις 13:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας.  Επί συνόλου 25.179.640 μετοχών και ψήφων [...]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γ.Σ.

Ανακοίνωση Σημαντικών Γεγονότων

Μάιος 2017|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|

Η εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ στα πλαίσια της εφαρμογής της απόφαση 3/347/2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ν 3340/2005 όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι επικυρώθηκε με την απόφαση 12/ΕΠ/2017 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βεροίας η συμφωνία αναδιάρθρωσης του δανεισμού της θυγατρικής  εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ  ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  [...]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση Σημαντικών Γεγονότων

Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4.

Απρίλιος 2017|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2016 - 30/06/2016 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του [...]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4.

Ανακοίνωση Σημαντικών Γεγονότων

Ιανουάριος 2017|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|

Η εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ στα πλαίσια της εφαρμογής της απόφαση 3/347/2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ν 3340/2005 όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η θυγατρική εταιρία του Ομίλου, Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες και υπέγραψε [...]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση Σημαντικών Γεγονότων

Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4

Οκτώβριος 2016|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2016 - 30/06/2016 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του [...]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4