Ανακοίνωση των μετόχων περί μεταβολής ποσοστού (21/6/2012)

Ιούνιος 2012|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|

Η εταιρεία I. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – σύμφωνα με την παράγραφο 14 του ισχύοντος Ν. 3356 / 2007 – λαμβάνοντας υπ ́ όψιν τις ληφθείσες εκ των μετόχων Κωνσταντίνου και Ελένης Μπουτάρη επιστολές, ανακοινώνει τα κάτωθι: Μετά την ακύρωση των ιδίων 233.710 μετοχών της και με δεδομένο ότι πλέον το μετοχικό κεφάλαιο [...]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση των μετόχων περί μεταβολής ποσοστού (21/6/2012)

Ακύρωση Ιδίων Μετοχών (18/6/2012)

Ιούνιος 2012|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|

Η εταιρεία I. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η β ́ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 28.7.2010, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 140.226 Ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 25.413.350 σε 25.179.640 κοινές ανώνυμες μετοχές, λόγω ακύρωσης [...]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ακύρωση Ιδίων Μετοχών (18/6/2012)

Νέα Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Ιούνιος 2008|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιριών” και το άρθρο 19 του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι η ήδη συγκληθείσα Γενική Συνέλευση για τις 30.6.2008 θα ματαιωθεί λόγω τυπικών ελλείψεων στη δημοσίευση της [...]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Νέα Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Ανακοίνωση 29ης Ιουνίου 2007

Ιούνιος 2007|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ : 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Στις 29.6.2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρίας στο Ελευθέριο Κορδελιό Θεσσαλονίκης (Ν. Μοναστηρίου 134) οι μέτοχοι της Εταιρίας «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην [...]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση 29ης Ιουνίου 2007

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών 29/06/2007

Ιούνιος 2007|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει και κατόπιν της από 29.6.2007 σχετικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η εταιρία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ [...]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών 29/06/2007

Ανακοίνωση 29ης Νοεμβρίου 2006

Νοεμβρίου 2006|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 3/347/12.7.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε. ανακοινώνει ότι, δια της από 28.11.2006 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου ορίσθηκε - σύμφωνα με το [...]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση 29ης Νοεμβρίου 2006

Ανακοίνωση 17ης Νοεμβρίου 2006

Νοεμβρίου 2006|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|

Η εταιρεία Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding A.E. επιθυμεί να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την αποχώρηση του υπεύθυνου γραφείου μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων κ. Νικόλα Γιαμπανά. Στη θέση του αναλαμβάνει η κα Κλεοπάτρα Χρίστου. Πικέρμι, 17.11.2006 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση 17ης Νοεμβρίου 2006

Ανακοίνωση 1ης Σεπτεμβρίου 2006

Σεπτέμβριος 2006|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|

Στα πλαίσια της δημοσίευσης της Λογιστικής Κατάστασης του 1ου Εξαμήνου του 2006 η διοίκηση της εταιρείας «Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε» επιθυμεί να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των δημοσιευθέντων αποτελεσμάτων. Μεταβολή Συμμετοχών Τον Μάιο του 2006 η «Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε» μεταβίβασε στην εταιρεία Scottish & Newcastle Plc. [...]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση 1ης Σεπτεμβρίου 2006

Γνωστοποίηση προς Ε.Κ.

Μάιος 2006|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Εταιρία σε συνέχεια της προηγούμενης γνωστοποίησης της 23/03/2006 σχετικά με τα ενδιάμεσα οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες των περιόδων που έληξαν στις 32/3/2005, 30/6/2005 και 30/9/2005 ανακοινώνει τα παρακάτω: Α) Τα κονδύλια των αποτελεσμάτων του Ομίλου της 31/3/2005 λόγω λάθους είναι επιβαρυμένα κατά 345 χιλ. Ευρώ. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2005 έως 31/3/2005 κατόπιν [...]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γνωστοποίηση προς Ε.Κ.

Γνωστοποίηση προς Ε.Κ.

Μάιος 2006|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Εταιρεία σύμφωνα με την διευκρινιστική οδηγία της ΕΛΤΕ με αριθμό 118ΑΠ/23-3- 2006 και την από 24-3-2006 ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιγοράς σχετικά με τα ετήσια οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της 31.12.2005 που δημοσιοποιήθηκαν στις 31/3/2006 ανακοινώνει τα παρακάτω: Η Εταιρεία κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005 διαχώρισε την εύλογη αξία των [...]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γνωστοποίηση προς Ε.Κ.