ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21.04.2022

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21.04.2022

Απρίλιος 2022|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ, Γενικές Συνελεύσεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21.04.2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διοίκηση της εταιρίας Μπουτάρη, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τους κ.κ. Ηλία και Θωμά Γεωργιάδη (των εταιρειών Premia και Sterner Stenhus) για τη συμμετοχή τους στην αναδιοργάνωση της εταιρίας Μπουτάρη. Με τη συμφωνία αυτή υπεγράφη και κατετέθη στο Πρωτοδικείο Βέροιας, την Πέμπτη 31/03/2022, συμφωνία εξυγίανσης του αρ. 31επ. [...]

Απρίλιος 2022|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συνεδρίασε σήμερα, 25.02.2022, στις 10:00, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding A.E. στην έδρα της εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας όπου είχε προσκληθεί νόμιμα και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό. Επί συνόλου 25.179.640 μετοχών και ψήφων παρίσταντο 12.233.594 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 48,59% του συνόλου των μετοχών και ψήφων και κατά [...]

Φεβρουάριος 2022|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ, Γενικές Συνελεύσεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σε απάντηση της επιστολής σας με αριθμό πρωτοκόλλου 432/10.2.2022, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία Ι.Μπουτάρης &Υιός Holding Α.Ε., βρίσκεται σε συζητήσεις με την Premia Properties και την Sterner Stenhus Greece ΑΒ, για τη συμμετοχή τους ως επενδυτές στην δραστηριότητα της εταιρείας και τη χρηματοοικονομική της αναδιάρθρωση με στόχο την ανάπτυξη και την συνέχιση της ιστορικής της [...]

Φεβρουάριος 2022|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» ΤΗΣ 25/02/2022 Ή ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΗΣ 03/03/2022.

Φεβρουάριος 2022|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ, Γενικές Συνελεύσεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

«Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» Αριθμός ΓΕΜΗ: 57235404000 (Πρώην αριθμός ΜΑΕ: 8514/06/B/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4548/2018 και στο Καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING [...]

Φεβρουάριος 2022|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ, Γενικές Συνελεύσεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Η Εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από την 01.11.2021, σύμφωνα με την από 27.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, η κα Σταυρούλα Βερούκη αναλαμβάνει τα καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή, σε αντικατάσταση του κ. Ηλία Χωρεμιώτη λόγω συνταξιοδότησής του. Η κα [...]

Νοέμβριος 2021|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, της 14ης Ιουλίου 2021, η Εταιρία, γνωστοποιεί σύµφωνα µε το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.3016/2002 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο εξελέγει, συγκροτήθηκε σε Σώµα ως ακολούθως: Κωνσταντίνος Στυλιανού Μπουτάρης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος Χριστίνα [...]

Ιούλιος 2021|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ, Γενικές Συνελεύσεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ