Ανακοίνωση Σημαντικών Γεγονότων

Η εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ στα πλαίσια της εφαρμογής της απόφαση 3/347/2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ν 3340/2005 όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι επικυρώθηκε με την απόφαση 12/ΕΠ/2017 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βεροίας η συμφωνία αναδιάρθρωσης του δανεισμού της θυγατρικής  εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ  ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  [...]

Μάιος 2017|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση Σημαντικών Γεγονότων

Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4.

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2016 - 30/06/2016 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του [...]

Απρίλιος 2017|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4.

Ανακοίνωση Σημαντικών Γεγονότων

Η εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ στα πλαίσια της εφαρμογής της απόφαση 3/347/2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ν 3340/2005 όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η θυγατρική εταιρία του Ομίλου, Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες και υπέγραψε [...]

Ιανουάριος 2017|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση Σημαντικών Γεγονότων

Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2016 - 30/06/2016 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του [...]

Οκτώβριος 2016|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4

Απαντήσεις σε Επιστολές Ερωτήματα του Χ.Α. / της Ε.Κ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ «Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε.» Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ι. Μπουτάρης και Υιός Holding Α.Ε.» σε εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και του άρθρου 21 του ν. 3556/2007 και σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το οποίο [...]

Ιούνιος 2016|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απαντήσεις σε Επιστολές Ερωτήματα του Χ.Α. / της Ε.Κ.

Ανακοίνωση σχετικά με το Κράτος – Μέλος καταγωγής

Η Ι. Μπουτάρης & Υιός Α.Ε. Συμμετοχών και Επενδύσεων, σύμφωνα με το ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 3, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το κράτος -μέλος καταγωγής της εταιρείας είναι η Ελλάδα.

Απρίλιος 2016|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση σχετικά με το Κράτος – Μέλος καταγωγής

Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2015 - 31/12/2015 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του [...]

Απρίλιος 2016|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4

Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2015 - 30/09/2015 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του [...]

Νοέμβριος 2015|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4

Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4.

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2014 - 30/06/2014 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του [...]

Αύγουστος 2015|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4.

Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας συγκροτήθηκε σε Σώμα και έχει ως εξής: Κωνσταντίνος Στυλιανού Μπουτάρης Εκτελεστικό Μέλος/Πρόεδρος& Διευθύνων Σύμβουλος Χριστίνα Κωνσταντίνου Μπουτάρη Αντιπρόεδρος / Μη εκτελεστικό Μέλος Ελένη Κωνσταντίνου Μπουτάρη Μη Εκτελεστικό Μέλος Αναστασία Ιωάννου Αρτοπούλου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Ελευθέριος Αποστόλου Αρτόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Ιούλιος 2015|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου