Ανακοίνωση για εισαγωγή μετόχων από μετατροπή άλλης κατηγορίας/ Καθορισμός Ημερομηνίας Μετατροπής / Προσωρινή Παύση Διαπραγμάτευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία I. MΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E., ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της την 19η Αυγούστου 2019, στο ΘΕΜΑ 1ον, αποφασίστηκε η μετατροπή του συνόλου των 25.179.640 κοινών ανωνύμων μετοχών και 1.540.000 προνομιούχων ανωνύμων μετοχών σε ισάριθμες 25.179.640 κοινές ονομαστικές μετοχές και 1.540.000 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές. Το [...]

Δεκέμβριος 2019|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση για εισαγωγή μετόχων από μετατροπή άλλης κατηγορίας/ Καθορισμός Ημερομηνίας Μετατροπής / Προσωρινή Παύση Διαπραγμάτευσης

Ανακοίνωση για τη Διαδικασία Μετατροπής των Ανώνυμων Μετοχών σε Ονομαστικές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την διαδικασία μετατροπής των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και καταγραφής των μετόχων της κατά το άρθρο 184 του Ν.4548/2018 Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. της 19ης Αυγούστου 2019 αποφάσισε την αντικατάσταση των ανωνύμων κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές, κατά εφαρμογή του άρθρου 184 [...]

Οκτώβριος 2019|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση για τη Διαδικασία Μετατροπής των Ανώνυμων Μετοχών σε Ονομαστικές

Ανακοίνωση συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου

Μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, της 19ης Αυγούστου 2019, η Εταιρία, γνωστοποιεί σύµφωνα µε το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.3016/2002 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο εξελέγει, συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως: Κωνσταντίνος Στυλιανού Μπουτάρης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος [...]

Αύγουστος 2019|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου

Ανακοίνωση της Ι. Μπουτάρης & Υιος ΑΕ Συμμετοχών και Επενδύσεων – Έκτακτη Γενική Συνέλευση – 19/8/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ : 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019   Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού,  η Εταιρεία "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ",  ενημερώνει ότι την 19 Αυγούστου 2019 στις 10:00 πραγματοποιήθηκε η [...]

Αύγουστος 2019|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ, Γενικές Συνελεύσεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση της Ι. Μπουτάρης & Υιος ΑΕ Συμμετοχών και Επενδύσεων – Έκτακτη Γενική Συνέλευση – 19/8/2019

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμός ΓΕΜΗ : 57235404000 (πρώην αριθμός Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02)   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, το Καταστατικό της εταιρίας, και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση του την 17.07.2019, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι [...]

Ιούλιος 2019|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Ανακοίνωση προς ΧΑΑ- 25/4/2019

Η Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding A.E. ανακοινώνει την αλλαγή ιδιότητας μέλους  του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελένης Μπουτάρη σε μη Εκτελεστικό Μέλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30/11/2018 για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που λήγει στις 24/8/2019. Η ως άνω αλλαγή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εγκριθεί από την [...]

Απρίλιος 2019|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση προς ΧΑΑ- 25/4/2019

Aνακοίνωση για την εξαμηνιαία οικονομική κατάσταση 2018

H εταιρία μας, Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε., γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι για τεχνικούς λόγους, δεν κατέστη εφικτό να δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου 2018 εμπρόθεσμα μέχρι την 30/9/2018. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση των ως άνω τεχνικών προβλημάτων ώστε να δημοσιευθούν οι οικονομικές καταστάσεις το συντομότερο δυνατόν.

Οκτώβριος 2018|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Aνακοίνωση για την εξαμηνιαία οικονομική κατάσταση 2018

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Γεν. Συνέλευσης 10/9/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ : 10 Σεπτεμβρίου 2018   Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού,  η Εταιρεία "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ",  ενημερώνει ότι την 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε [...]

Σεπτέμβριος 2018|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ, Γενικές Συνελεύσεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση Αποφάσεων της Γεν. Συνέλευσης 10/9/2018

Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιριών” και το άρθρο 19 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας με την επωνυμία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας στη Στενήμαχο Δήμου Νάουσας [...]

Αύγουστος 2018|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ, Γενικές Συνελεύσεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Ανακοίνωση για τον ορισμό Εσωτερικού Ελεγκτή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ             Πικέρμι, 24/05/2018                Θέμα: Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή                Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τις εποπτικές αρχές ότι σύμφωνα με την από 18/05/2018  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθήκοντα [...]

Μάιος 2018|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση για τον ορισμό Εσωτερικού Ελεγκτή