Ανακοίνωση σχετικά με το Κράτος – Μέλος καταγωγής

Η Ι. Μπουτάρης & Υιός Α.Ε. Συμμετοχών και Επενδύσεων, σύμφωνα με το ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 3, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το κράτος -μέλος καταγωγής της εταιρείας είναι η Ελλάδα.

Απρίλιος 2016|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση σχετικά με το Κράτος – Μέλος καταγωγής

Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2015 - 31/12/2015 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του [...]

Απρίλιος 2016|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4

Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2015 - 30/09/2015 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του [...]

Νοέμβριος 2015|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4

Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4.

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2014 - 30/06/2014 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του [...]

Αύγουστος 2015|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4.

Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας συγκροτήθηκε σε Σώμα και έχει ως εξής: Κωνσταντίνος Στυλιανού Μπουτάρης Εκτελεστικό Μέλος/Πρόεδρος& Διευθύνων Σύμβουλος Χριστίνα Κωνσταντίνου Μπουτάρη Αντιπρόεδρος / Μη εκτελεστικό Μέλος Ελένη Κωνσταντίνου Μπουτάρη Μη Εκτελεστικό Μέλος Αναστασία Ιωάννου Αρτοπούλου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Ελευθέριος Αποστόλου Αρτόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Ιούλιος 2015|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4.

Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α. Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2015 - 31/03/2015 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου [...]

Ιούνιος 2015|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4.

Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4.

Ανακοίνωση ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ημερ.:  2/4/2015 Θέμα:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.   Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2014 - 31/12/2014 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς [...]

Απρίλιος 2015|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4.

Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4.

Ανακοίνωση ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ημερ.:  1/12/14 Θέμα:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2014 - 30/09/2014 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το [...]

Δεκέμβριος 2014|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4.

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ημερ.:  1/11/2014 Θέμα: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E., εταιρεία συμμετοχών και επενδύσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν3340/2005 και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τον Ν. 3016/2002, [...]

Νοέμβριος 2014|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση

Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4.

Ανακοίνωση ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ημερ.:  31/8/2014 Θέμα:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2014 - 30/06/2014 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το [...]

Αύγουστος 2014|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις προς ΧΑΑ|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4.