Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοίνωση ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ημερ.:  28/7/2010 Θέμα:  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ", ενημερώνει ότι την 28 Ιουλίου 2010 στις 14:00 πραγματοποιήθηκε η Β' Επαναληπτική [...]

Ιούλιος 2010|Κατηγορίες: Γενικές Συνελεύσεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοίνωση ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ημερ.:  14/7/10 Θέμα: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Στις 14.7.2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, ήταν προγραμματισμένη (όσον αφορά στο θέμα , το οποίο δεν συζητήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας) η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στα γραφεία της Εταιρίας στη Νάουσα, η οποία αναβλήθηκε εκ νέου [...]

Ιούλιος 2010|Κατηγορίες: Γενικές Συνελεύσεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοίνωση ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ημερ.:  30/6/2010 Θέμα:  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ", ενημερώνει ότι την 30 Ιουνίου 2010 στις 14:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική [...]

Ιούνιος 2010|Κατηγορίες: Γενικές Συνελεύσεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Ανακοίνωση ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ημερ.:  7/6/2010 Θέμα:  Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" και το άρθρο 19 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας με την επωνυμία "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ" σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση [...]

Ιούνιος 2010|Κατηγορίες: Γενικές Συνελεύσεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Γενικές Συνελεύσεις – ‘Ετος 2009

Ανακοίνωση ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ημερ.:  14/7/2009 Θέμα:  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ", ενημερώνει ότι την 14 Ιουλίου 2009 στις 14:00 πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική Τακτική [...]

Ιούλιος 2009|Κατηγορίες: Γενικές Συνελεύσεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γενικές Συνελεύσεις – ‘Ετος 2009

Γενικές Συνελεύσεις- Έτος 2008

Ανακοίνωση ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ημερ.:  29/8/2008 Θέμα:  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Στις 28.8.2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρίας στο Στενήμαχο Νάουσας οι μέτοχοι της Εταιρίας "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ" σε β' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν [...]

Αύγουστος 2008|Κατηγορίες: Γενικές Συνελεύσεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γενικές Συνελεύσεις- Έτος 2008