Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  10/10/2008

Θέμα:  Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων

H Εταιρία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” ανακοινώνει ότι προέβη στην πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της στο “επιχειρηματικό πάρκο Πέτρα Γιαλού Βούλια Προκαλήσι” του δήμου Σπάτων Αττικής έναντι τιμήματος 2.300.000 ευρώ. Μέρος του τιμήματος θα χρησιμοποιηθεί για την μείωση τραπεζικού δανεισμού.