Την 1η Αυγούστου 2002 υπογράφηκε, η συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας της Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding A.E. με την Scottish & Newcastle Plc. Με τη συμφωνία αυτή η Scottish & Newcastle Plc επενδύει στην Ελλάδα για την εξαγορά του 46,46% της εταιρίας του Ομίλου Μπουτάρη Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. και την κεφαλαιακή της ενίσχυση, συνολικό ποσό €30.000.000. Η συνολική αυτή επένδυση επιβεβαιώνει τη δυναμική αλλά και τις διεθνείς προοπτικές της μπύρας Μύθος και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συνεργασίες στον κλάδο των οινοπνευματωδών ποτών στην Ελλάδα.

Στη νέα μετοχική σύνθεση της Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. θα συμμετέχουν ισότιμα με 46,46% η Ι.Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε. και η Scottish & Newcastle Plc. Το υπόλοιπο 7,07% θα κατέχεται από τις ALPHA Bank και ETBA Bank. Η Scottish & Newcastle Plc θα συμμετέχει στο management της εταιρίας και στο Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρος του οποίου θα είναι ο Πρόεδρος του Ομίλου Μπουτάρη κ. Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης.

Στα πλαίσια της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας της Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. με την Scottish & Newcastle Plc αποφασίστηκε και η σύναψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου € 8.800.000 το οποίο θα εκδοθεί μετά την έγκρισή τoυ από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας που έχει προγραμματιστεί για την 16/8/2002. Το ομολογιακό δάνειο θα καλύψουν ισότιμα η Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε. και η Scottish & Newcastle Plc.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε και υπογράφηκε η εξαγορά από την I. Μπουτάρης & Υιός Holding A.E. του ποσοστού συμμετοχής των θεσμικών επενδυτών υπό τον συντονισμό της Global Finance στις θυγατρικές της Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding A.E.: Eurodrinks Α.Ε., Μίδας Α.Ε., Καμπάς Οινοποιητική Α.Ε. και Τροφοδομική Α.Ε.. Επίσης, συμφωνήθηκε και δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά από την Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding A.E. του ποσοστού συμμετοχής των θεσμικών επενδυτών υπό την Global Finance στην Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε.