Όμιλος Μπουτάρη

Αξίες & Όραμα

Το 1879, ο Ιωάννης Μπουτάρης, ένας επιχειρηματίας με όραμα την αναβίωση της εξέχουσας ποιότητας του ελληνικού κρασιού και της τέχνης της ελληνικής οινοποιίας, ιδρύει στη Νάουσα την εταιρεία Μπουτάρη και θέτει τις βάσεις της οινοποιητικής φιλοσοφίας της εταιρείας, που συνοψίζεται στις εξής τρεις βασικές αρχές:

  • Την προσήλωση στην ποιότητα
  • Την ανάδειξη εμφιαλωμένων και επώνυμων προϊόντων με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή
  • Τον σεβασμό στην ελληνική παράδοση

Στη σύγχρονη φιλοσοφία του Ομίλου προστέθηκαν:

  • Η προσφορά υψηλών προοπτικών και απολαβών στους μετόχους
  • Η επένδυση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των ανθρώπων του κλάδου
  • Η επένδυση σε νέες τεχνολογίες και νέους τρόπους εργασίας
  • Η συμβολή στην πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή του τόπου